Naslovna Radionice Muzikoterapijske tematske radionice Uvodni kursevi Uvodni kurs analitičkog slušanja muzike - metod vođenih fantazija

Uvodni kurs analitičkog slušanja muzike - metod vođenih fantazija

Štampa PDF

Tehnika analitičko slušanje muzike - metod vođenih fantazija (Radulović, R), je u svetu nova muzikoterapijska tehnika objavljena 1996. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Bazično istraživanje u primeni ove tehnike kod depresivnih poremećaja je uvršteno u Cochrane studije.

Analitičko slušanje muziko – metod vođenih fantazija predstavlja muzikoterapijsku tehniku iz domena receptivne muzikoterapije, koja po karakteru spada u rekonstruktivne tehnike transpersonalnog dometa.

Tehnika se primenjuje kod dece I odraslih, u tretmanu psihijatrijskih I psihosomatskih poremećaja, kao I kod zdravih osoba u cilju povećanja introspektivnosti, asocijativnosti, adaptivnih kapaciteta I efikasnosti, podsticanju duhovnog razvoja I prevenciji bolesti.

Michael Parkes - Tuesdays Child

Cilj radionica:

Uvodni kurs predstavlja edukativno iskustvenu didaktičku grupu u kojoj se polaznici slušanjem odabranih muzičkih izvoda otkriju i razvijaju svoj fantazmatski kapacitet, povećavaju svoju introspektivnost, asocijativnost, kreativnost i adaptivne kapacitete.

Trajanje:

12 nedelja, broj časaova: 24 (dvadeset i četri), termin: jednom nedeljno u trajanju 90 min

Rok za prijavu

25 septembar 2009.

Prijava