Uvodna radionica “Upoznajte muzikoterapiju”

Štampa PDF
Kazimir Malevich - Cow and Fiddle

Uvodna  radionica pod nazivom “Upoznajte muzikoterapiju” se  sastoji iz 4 teorijska i 12 iskustvenih časova

Cilj radionice:

Radionica.obezbeđuje osnovne infomacije o muzikoterapiji danas I  upoznavanje sa različitim muzikoterapijskim metodima.

Polaznici kursa se upoznaju sa istorijatom razvoja muzikoterapije i elementima koji definišu savremene muzikoterapijske tehnike. Polaznicima će se predstaviti ceo spektar muzikoterapijskih tehnika koje se primenjuju u svetu i kod nas, kao i mogućnosti njihove primene u kliničkoj i vankliničkoj praksi. Ovaj kurs je izvanredna prilika da se dobiju dodatne informacije o programu edukacije iz muzikoterapije i uslugama koje naš centar nudi, kao i zakonskim regulativma u ovoj oblasti u svetu i kod nas.

Tokom iskustvenog dela, učesnici radionice dobiju bolji uvid u aktuelni nivo svog psihološkog funkcionisanja, primenjujući na sebi različite muzikoterapijske metode. Učesnici se upoznaju sa novim konceptom wellnessa koji razvija Hatorum; imaju priliku da dobiju priliku da rade na aktuelnim problemima u cilju smanjenja stresa i redefinisanju prioroteta u realizaciji ciljeva. Na kraju radionice se dobiju sertifikat o zavšenim satima koji se uračunavaju u sate ukupnog programa za one kandidate  koji odluče da kasnije uče muzikoterapiju pod okriljem Hatoruma i Udruženja muzikotrapeuta Srbije

Kome je radionica namenjena

Polaznicima koji razumišljaju o edukaciji iz muzikoterapije I građanstvu koje želi da dobije osnovne informacije o muzikoterapiji, mogućnostima njene praktične primene

Trajanje:

16 časova, jednom mesečno, trećeg vikenda  u mesecu od  9h - 18,30h

Rok za prijavu

Do 10. u mesecu tokom školskog semestra

Prijavni formular za uvodnu radionicu