Naslovna Usluge

Specijalizovane usluge

Štampa PDF

 

Tipovi usluga

Gustav Klimt - The Three Ages of Woman

Rast i razvoj

Pomaže klijentima da maksimalno realizuju postojeće kapacitete tako što podstiče kreativnost, razvija ekspresivne veštine iz domena verbalne i neverbalne komunikacije, kroz negovanje individualnog izraza, podstiče efikasnost i kohezivnost, pojedinca, porodice ili grupe.

Hoćete maksimalno?

Polaznicima muzičkih škola, pomaže u odabiru instrumenta i profesora muzike, proceni i praćenju muzičkih sposobnosti, kao i suzbijanju treme kod izvođača.

Roditeljima i nastavnicima pomaže u odabiru i kupovini namenskih instrumenta, specijalizovanih muzičkih i namenskih igrački, specijalizovanih edukativnih programa i nastavnih sredstava, knjiga, i događaja.

Naš tim za Vas realizuje i prati individualne edukativne i razvojne programe za pojedinca i grupu,

Realizujemo specijalizovane programe praćenja posebno talentovane dece u okviru njihove sredine.

Hotorum nudi specijalizovane individualne edukativne i razvojne programe kod dece i odraslih sa razvojnim problemima i posebnim potrebama; budite efikasniji, živite lakše, učestvujemo sa Vama u procesu inkluzije.

Invalidnost je dinamičan proces. Nudimo specijalizovane programe za decu, odrasle i stare sa stečenom invalidnošću tako što podstičemo prilagođavanje i prihvatanje, povećavamo efikasnost, poboljšavamo kvalitet života kod pojedinca, porodice i društva.

Akademske usluge

Treba Vam specijalizovani muzički program u cilju smanjenja stresa kod zaposlenih, povećanja produktivnosti i kohezivnosti tima?

Želite da povećate promet?

Želite da proverite kako se efekti muzike ili zvuka muzike mogu izmeriti?

Ili hoćete da Vam pomognemo u istraživanju?

Na pravom ste mestu.

Hatorum nudi niz akademskih usluga kao što su: pisanje rezencija; priprema i praćenje projekta; priprema strukture istraživanja, priprema prezentacije i promotivnog materijala; priprema literature; priprema testiranog zvučnog materijala za fizička i pravna lica;