Naslovna Radionice Tematske radionice iz tanatologije, viktimologije i terapije žalosti

Tematske radionice iz tanatologije, viktimologije i terapije žalost - opis i struktura programa

Štampa PDF

Kome su radionice namenjene :

Psiholozima, psihoterapeutima, muzikoterapeutima, lekarima različitih specijalnosti, zdravstvenim radnicima i saradnicima različitih profila, socijalnim radnicima, pedagozima, defektolozima, osobama zaposlenim u savetodavnoj službi, osobama zaposlenim u školama i predškolskim ustanovama, teolozima, hraniteljskim porodicama i svim drugim licima koja su u svakodnevnom radu i kontaktu sa osobama koje su doživela gubitak ma koje vrste, hronično bolesnim, i umirućim osobama, osobama sa urođenom ili stečenom invalidnošću.

Program radionica je sastavni deo programa iz tanatologije, viktimologije, i terapije žalosti (vidi kompletan program) koji je predstavlja strukturisani teorijsko-iskustveni koncept u praktičnom radu sa ožalošćenim licima, umirućim osobama, kao i osobama koje su preživele traumu gubitka.

Hypolite Flandrin - Young-man-nude

Cilj radionica:

Tokom edukativno-iskustvenih radionica polaznici stiču osnovna znanja o interevencijama u krizi kod specifične vrste gubitaka i terapiji žalosti.

Polaznicima se obezbeđuje rad na sebi, sticanje uvida u aktuelno psihičko funkcionisanje i obradu ličnih gubitaka.

Edukacija ovakvog tipa dovodi do ranog otkrivanja i prevencije komplikovanih reakcija žalosti i sindroma izgaranja kod zaposlenih, te povećanje efikasnosti u radu.

Autor programa:

Dr sci med. Ranka Radulović,
psihijatar, psihoterapeut ECP, muzikoterapeut EMTC, supervizor UMTS.