Radionice za stare

Štampa PDF
Picasso - La Femme couchee et l Homme avec

Radionice sviraonice

Radionice sviraonice predstavljaju poseban program koji tokom ograničenog vremenskog perioda žele da steknu osnovna znanja ili da poboljšaju svoju veštinu sviranja prema individualnim mogućnostima i potrebama.

Sprovode se individualno i u grupi.

Radionice pevaonice

Radionice pevaonice predstavljaju poseban program koji tokom ograničenog vremenskog perioda omogućava verbalnu eskpresiju i kreativno izražavanje putem muzičkog izraza, u skladu sa mogućnostima i potrebama.

Sprovode se individualno i u grupi.

Radionice crtaonice

Radonice crtaonice uz pomoć muzičkog i likovnog izraza razvijaju kreativno izražvanje kod starih osoba u skladu sa njihovim subjektivnim mogućnostima.

Sprovode se individualno i u grupi.

Radionice muzićke slušaonice za stanovnike XXI veka

Radionice muzičke slušaonice predstavlja poseban program slušanja muzike za stare osobe, putem organizovanja individualnih i grupnih muzičkih sastanaka gde će polaznici naučiti da se služe novim tehnološkim dostignućima, praviti lične muzičke portrete i programe, informisati se o oktuelnim muzičkim dešavanjima i pravcima.