Radionice za odrasle

Štampa PDF
Radionice za buduće mameS Dali - Geopoliticus Child Watching the Birth of the New Man

Radionice su namenjene svim ženama koji planiraju trudnoću. Polaznici dobiju osnovna znanja o značaju planiranja porodice, i prenatalnog razvoja za kasniji razvoj pojedinca. Buduće mame nauče ceo repertuar uspavanki i da komuniciraju sa svojom bebom pre rođenja. Program se odvija individualno i u grupi.

Radionice sviraonice

Radionice sviraonice predstavljaju poseban program koji tokom ograničenog vremenskog perioda žele da steknu osnovna znanja ili da poboljšaju svoju veštinu sviranja prema individualnim mogućnostima i potrebama.

Namenjene su zdravim osobama, kao i populaciji sa posebnim potrebama.

Radionice pevaonice

Radionice pevaonice predstavljaju poseban program koji tokom ograničenog vremenskog perioda žele da steknu osnovna znanja ili da poboljšaju svoju veštinu pevanja i pisanja pesama prema individualnim mogućnostima i potrebama.

Namenjene su odraslim sa posebnim potrebama.

 

Radionice slušaonice

Radionice slušaonice su namenjene odraslim koji se tokom radionica uče kako da slušaju muziku, povećaju svoju introspekivnost, asocijativnost, kreativnost, efikasnost u rešavanju aktuelnih problema. Sprovode se individualno i u grupi.


Radionice crtaoniceS Dali - Soft Watch in the Moment of First Explosion

Radonice crtaonice su odraslim osobama koji kroz muzički i likovni izraz razvijaju intospektivnost, kreativnost i ekpresivne veštine.Tokom radionica se kod učesnika podstiče razvoj, komunikativnost, kolektivizam, iniciativa i efikasnost u rešavaju aktuelnih problema.

Pored zdravih, radionice su namenjene i osobama sa posebnim potrebama.

Sprovode se individualno i u grupi.

Muzičke radionice za muzičare invalide

Poseban program muzičkog treninga za osobe sa stečenim invaliditetom, profesionalne muzičare i one koje planiraju muzički trening u novoj životnoj fazi.