Namenske edukativno iskustvene za bebe i malu decu, predškolsku I školsku decu i adolescente

Štampa PDF
Susan Tolonen - Music in Motion

Radionice za mame, tate i bebe

Program napravljen muzikoterapijski program koji se primenjuje od prvog dana rođenja.

Rođenje deteta I u optimalnim okolnostima  predstavlja veliki stres za sve članove porodice I zahteva period prilagođavanja

Program omogućava roditeljima da steknu uvid u povezanost prenatalnog razvoja I rođenja sa aktuelnim ponašanjem novorođenčeta tj. bebe I njenim telesnim, emocionalnim i kognitivnim kapacitetima. Program povećava  adaptivne kapacitete kod roditelja i podiže njihov frustracioni prag.

Metodom razvojne integrativne muzikoterapije  podstičemo  razvoj deteta, a roditelje i članove porodice učimo ulozi emocionalnog vezivanja I neverbalne komunikacije sa detetom od najranijeg uzrasta. Mali i veliki polaznici otkriju svoj repertuar pesama, muzičkih igara i omiljenih igrački i instrumenata. Radionice se odvijaju u paru, ili maloj grupi.

Namenjene su zdravim bebama, kao i bebama i maloj deci koja pokazuju teškoće u adaptaciji i usporen razvoj

Posebno su korisne za bebe koje su prevremeno rođene,  začete putem  asistirane tehnologije,  kao I za mame I bebe koji su tokom začeća, trudnoće, porođaja I posle porođaja  doživeli  fizičku ili psihičku  traumu bilo koje vrste

Cilj radionica je razvoj psihomotorike, razvoj sluha, govora I pažnje, razvoj doživljaja sebe I doživljaja drugih, razvoj socijalnih veština i kapaciteta za rešenje postavljenih zadataka, razrešenje I povećanje adaptivnog kapaciteta kod povećanih zahteva porodične I socijalne sredine.

Dob dece: Od rođenja do 3 godine;

Radionice sviraonice

Radionice sviraonice predstavljaju poseban program sticanja muzičkih veština I podsticanja razvoja polaznika individualno ili u okviru velike ili male grupe.

Namenjen je deci koja nisu uključena u formalni sistem muzičkog obazovanja. Polaznici se muzički obrazuju prema individualnim programu i u skladu specifičnim potrebama deteta. Namenjene su zdravoj deci i deci sa posebnim potrebama.

Mogu se koristiti i kao priprema za formalno muzičko obrazovanje, i u sasvim ranom uzrastu kod talentovane dece.

Posebni programi su prilagođeni za decu od 2 do 6 godina, osnovce ili adolescente.

Radionice pevaonice

Radionice pevaonice su poseban program koji se odnosi na učenje pevanja i pisanje pesama, individualno i u grupi. Namenjene su deci, osnovcima I adolescentima.

U ovaj program se mogu uključiti zdrava deca i deca sa posebnim potrebama.

Radionice slušaonice

Radonice slušaonice su namenjene adolescentima koji se tokom radionica uče kako da slušaju muziku; radionica je napravljena kao poseban muzički program namenjen sticanju opšteg znanja o različitim muzičkim žanrovima, kompozitorima, etnomuzikološkim osobenostima određenih krajeva. Sprovode se individualno i u grupi.

Paul Klee - Evaluate

Radionice crtaonice

Radonice crtaonice su namenjene deci i adolescentima koji kroz muzički i likovni izraz razvijaju intospektivnost, kreativnost i ekspresivne veštine. Tokom radionica se kod učesnika podstiče razvoj, komunikativnost, kolektivizam, iniciativa i efikasnost u rešavaju aktuelnih problema.

Pored zdrave dece, radionice crtaonice su namenjene i deci sa posebnim potrebama.

Radionice su prilagođene uzrastu učesnika. Sprovode se individualno i u grupi.

Muzičke radionice za decu strane državljane

Namenjene deci naših iseljenika ili stranih državljana koja tokom raspusta žele da se približe našim muzičkim korenima i kroz različite muzičke žanrove i različite kompozitore uoče etnomuzikološke specifičosti naše zemlje. Aktivnosi se sprovode kroz pevanje, sviranje, ili slušanje muzike, individualno i u grupi, a prilagođene su godištu učesnika.