Muzikoterapijske tematske radionice

ponedeljak, 22 jun 2009 17:19 Ranka Radulovic
Štampa

Muzikoterapijske tematske radionice su osmišljene tako da polaznici u ograničenom vremenskom periodu dobiju osnovna znanja o muzikoterapiji ili određenoj muzikoterapijskoj tehnici ili metodu.

Paul Klee - Polyphoni

Kome su namenjene?

Muzikoterapijske tematske radionice su namenjene kandidatima u edukaciji iz muzikoterapije I psihoterapije, muzikoterapeutima i psihoterapeutima različitih orijentacija, muzičarima, lekarima, psiholozima, psihijatrima, socijalnim radnicima, pedagozima, defektolozima, I drugom građanstvu zainteresovanom za edukaciju iz muzikoterapije ili studentima završnih godina odgovarajućih akademskih ili strukovnih studija.

Tipovi radionica

Napomena: Zvanje muzikoterapeuta mogu koristiti samo oni kandidati koji su završili celokupan program obuke iz muzikoterapije koji sprovodi Hatorum doo pod okriljem UMTS i EMTC koji su upisani u registar muzikoterapeuta UMTS www.muzikoterapija.rs

Autor programa:Prim. dr sci med. Ranka Radulović,
psihijatar, psihoterapeut ECP, muzikoterapeut EMTR, supervizor UMTS