Naslovna Radionice Muzikoterapijske tematske radionice Uvodni kursevi Uvodni kurs iz analitičkog slušanja muzike - metod art

Uvodni kurs iz analitičkog slušanja muzike - metod art

Štampa PDF

Analitičko slušanje muzike - metod art muzikoterapije (Radulović, R.) predstavlja modifikaciju osnovnog metoda vođenih fantazija.

Ovaj metod ima veoma široki spektar primene, pa se može primeniti u svrhe (re)edukacije ili u zavisnosti od potreba može dobiti karakter rekonstruktivne tehnike transpersonalnog dometa.

Tehnika se primenjuje kod dece i odraslih, u tretmanu psihijatrijskih i psihosomatskih poremećaja, kod poremećaja razvoja i učenja, kao i kod zdravih osoba u cilju povećanja introspektivnosti, asocijativnosti, adaptivnih kapaciteta i efikasnosti, podsticanju duhovnog razvoja i prevenciji bolesti.

 

G OKeeffe - Music Pink and Blue

Cilj radionice:

Uvodni kurs iz analitičkog slušanje muzike - metod art muzikoterapije predstavlja edukativno iskustvenu didaktičku grupu u kojoj se polaznici slušanjem odabranih muzičkih izvoda i likovnom ekspresijom, otkriju i razvijaju svoj fantazmatski kapacitet, povećavaju svoju introspektivnost, asocijativnost i kreativnost, efikasno uče i postižu željene promene.

Trajanje:

12 nedelja, broj časova: 24 (dvadeset i četri), termin: jednom nedeljno u trajanju 90 min

Rok za prijavu

25. septembar 2009.

Prijava