Uvodni kursevi

Štampa PDF
Georges Braque - Painting 81

Uvodni kursevi su namenjeni širokoj populaciji, koja se interesuje da dobije osnovne infomacije iz muzikoterapije koje može koristiti u svakodnevnom životu. Obično se pohađaju pre početka edukacije iz muzikoterapije, mada nije uslov. Kandidatima koji su završili radionice iz kategorije bazičnog nivoa obuke, a koji upišu četvorogodišnju edukaciju iz muzikoterapije, sati ovih radionica se uračunavaju u sate ukupnog programa.

Tipovi radionica