Internacionalne muzikoterapijske radionice

Štampa PDF
R Delaunay - Rhythm Joie de Vivre

Hatorum redovno organizuje internacionalne muzikoterapijske radionice jednom do dva puta godišnje.

Tom prilikom pozivamo čuvene profesore/trenere muzikoterapije iz inostranstva sa ciljem da završeni muzikoterapeuti i kandidati u edukaciji neprestano uče i rade na sebi, uvežbavaju različite muzikoterapijske tehnika / metode i savladaju specifične strukovne veštine.

Internacionalne radionice su divna prilika da se muzikoterapeuti upoznaju, razmene iskustva i da se druže, prilika da se sagledaju kulturološke specifičnosti i napravi baza za dalju prijateljsku i profesionalnu saradnju.

Sati internacionalnih radionica se uračunavaju u sate ukupnog programa za kandidate koji su upisali četvoogodišnju edukaciju iz muzikoterapije.

Datumi i program internacionalnih radionica će biti naknadno objavljeni.

Prijava