Naslovna Radionice Muzikoterapijske tematske radionice

Muzikoterapijske tematske radionice

Štampa PDF

Muzikoterapijske tematske radionice su osmišljene tako da polaznici u ograničenom vremenskom periodu dobiju osnovna znanja o muzikoterapiji ili određenoj muzikoterapijskoj tehnici ili metodu.

Paul Klee - Polyphoni

Kome su namenjene?

Muzikoterapijske tematske radionice su namenjene kandidatima u edukaciji iz muzikoterapije I psihoterapije, muzikoterapeutima i psihoterapeutima različitih orijentacija, muzičarima, lekarima, psiholozima, psihijatrima, socijalnim radnicima, pedagozima, defektolozima, I drugom građanstvu zainteresovanom za edukaciju iz muzikoterapije ili studentima završnih godina odgovarajućih akademskih ili strukovnih studija.

Tipovi radionica

 • Savladavanje određene muzikoterapijske tehnike je podeljeno na sledeće nivoe obuke:

  • H1 nivo obuke – teorijske i metodološke osnove
  • H2 nivo obuke – individualna primena
  • H3 nivo obuke - grupna primena
  • H4 nivo obuke- nivo supervizora

  H1 nivo obuke predstavlja teorijske i metodološke osnove za primenu određene tehnike u praksi

  H2 nivo edukacije za određenu tehniku, znači da kandidat kandidat ima završen potreban broj sati praktične primene određene muzikoterapijske tehnike pod supervizijom što mu omogućava da primenjuje određenu tehniku u individualnom radu sa klijentima.

  H3 nivo edukacije za određenu tehniku, znači da kandidat kandidat ima završen potreban broj sati praktične primene određene muzikoterapijske tehnike pod supervizijom sa grupom klijenata

  H4 nivo edukacije za određenu tehniku definiše petogodišnju primenu određene tehnike u praksi pod kontinuiranom supervizijom i obezbeđuje status supervizora za tu tehniku.

  Obuka za određene tehnike struktirisana po nivoima (H1,H2,H3,H4) je korisna i za kandidate koji se obučavaju po individualnom programu jer žive van Beograda, u inostranstva ili zbog prirode posla moraju da relizuju nastavu u blokovima.

  Savladavanje jedne tehnike ne znači kompletnu edukaciju iz muzikoterapije.

Napomena: Zvanje muzikoterapeuta mogu koristiti samo oni kandidati koji su završili celokupan program obuke iz muzikoterapije koji sprovodi Hatorum doo pod okriljem UMTS i EMTC koji su upisani u registar muzikoterapeuta UMTS www.muzikoterapija.rs

Autor programa:Prim. dr sci med. Ranka Radulović,
psihijatar, psihoterapeut ECP, muzikoterapeut EMTR, supervizor UMTS