Naslovna Otvorena predavanja za građanstvo

Javna predavanja

Štampa PDF
Hatorum doo za edukaciju i savetovanje u saradnji sa Udruženjem muzikoterapeuta Srbije i Studentskim kulturnim centrom u Beogradu, jednom mesečno, četvrtog utorka u mesecu, održava otvorena predavanja za građanstvo, ul. Kralja Milana 48, mala sala, u 18h.

 

Spisak tema za javna predavanja UMTS u 2013.


Mesec februar: (26.02. 2013.)

Naziv teme: ULOGA MUZIKOTERAPEUTA U MUZIČKOJ ŠKOLI

Predavač: Ira Bukumirović, dipl. muzičar FMU, kandidat za muzikoterapeuta UMTS


Mesec mart: (26.03. 2013.)

Naziv teme: TELO I MUZIKA

Predavač: Milijana Majstorović Kožul, dipl. defektolog, muzikoterapeut UMTS


Mesec april: (23.04. 2013.)

Naziv teme: KOMPONOVANJE STAROSTI

Predavač: Tomislav Sedmak, neuropsihijatar, psihoterapeut


Mesec maj: (28.05.2013.)

Naziv tema: GUBITAK U ŽIVOTU I DELU IGORA STRAVINSKOG

Predavač: Petra Stojković, dipl. muzički pedagog, muzikoterapeut UMTS


Mesec juni: (25. 06. 2013.)

Naziv teme: AMBIJENTALNA MUZIKA

Predavač: Snežana Olušli, dipl. defektolog, kandidat za muzikoterapeuta UMTS 


Mesec septembar: (24. 09. 2013.)

Naziv teme: IZVEŠTAJ SA IX EVROPSKOG KONGRRESA MUZIKOTERAPEUTA

Predavač: Ranka Radulović, psihijatar, muzikoterapeut supervizor UMTS


Mesec oktobar: (22.10.2013.)

Naziv teme: MUZIKA I MOBILNI TELEFONI

Predavač: Damjana Njegić, dipl. muzikolog, kandidat za muzikoterapeuta UMTS 


Mesec novembar: (26. 11. 2013.)

Naziv teme: MUZIKOTERAPIJA I MITOLOGIJA

Predavač: Andrijana Dučak, dipl. muzičar FMU, kandidat u edukaciji UMTS


Mesec decembar: (24.12. 2013.)

Okrugli sto: MUZIKOTERAPIJA: RETROSPEKTIVA I PERSPEKTIVA

Učesnici: Članovi Udruženja muzikoterapeuta Srbije i gosti

Moderator: Ranka Radulović supervizor UMTS EMTR