Naslovna Namenske edukativno iskustvene radionice

Namenske radionice za građanstvo

Štampa PDF
Joan Miro - the melancholic singer

Tražite muzikoterapeute?

Muzikoterapeuti Hatoruma Vam nude specifične muzikoterapijske edukativno iskustvene programe sviranja, pevanja,slušanja muzike i plesanja. Ovi programi su prilagođeni individualnim kapacitetima i potrebama učesnika. Nastava se odvija pojedinačno i u grupi, od najranijeg doba do duboke starosti.

Namenjene su zdravim osobama i osobama sa posebnim potrebama.

Hatorum razvija orginalni koncept  koji se bazira na teorijskim osnovama muzikoterapije, prenatalne psihologije i muzikoterapije žalosti (Radulović, 2013) kao novog koncepta wellnessa.

Muzikoterapijski metodi koje koristimo su iz domena receptivne i aktivne muzikoterapije, provereni u kliničkim i vankliničkim  uslovima:

  • Analitičko slušanje muzike – metod vođenih fantazija, (Radulovic, 1996,  Cochrane)
  • Analitičko slušanje muzike – metod art muzikoterapije (Radulovic, 1996.)
  • Integrativna muzikoterapija, (Radulovic, 2001.)
  • Metod pisanja pesama (Radulovic, 2013)

Tipovi radionica: