Naslovna Kalendar

Kalendar događaja

Štampa PDF

1. Bazični programi

1.1. Bazični edukativni program iz muzikoterapije

Rok za prijavu:

  • Septembarski upis 30. juni
  • Februarski upis 15. decembar

1.2. Bazični edukativni program iz tanatologije i terapije žalosti

Rok za prijavu:

  • Septembarski upis 30. juni
  • Februarski upis 15. decembar

2. Radionice iz muzikoterapije

2.1. Uvodni kursevi iz muzikoterapije

2.1.1. Teorijske osnove muzikoterapije

Rok za prijavu: otvoren

2.1.2. Analitičko slušanje muzike – metod vođenih fantazija

Rok za prijavu: otvoren

2.1.3. Anatičko slušanje muzike metod art muzikoterapije

Rok za prijavu: otvoren

2.2 . Zimski/letnji kurs iz muzikoterapije

Rok za prijavu:

  • 15. decembar/15. jun 

3. Radionice iz tanatologije, viktimologije i savetovanja u žalosti

Prijave za pojedinačne radionice od strane ožalošćenih pojedinaca i porodica primamo tokom cele godine.  

Rok za prijavu za I/II nivo kompletne obuke iz tanatologije, viktimologije i savetovanja u žalosti: 30. juni/15. decembar.  

Konsultacije po satu za zdravstvene radnike i saradnike se održavaju tokom cele godine, individualno ili u grupi. 

4. Kongresi i stručni sastanci

VII NORDIJSKI MUZIKOTERAPIJSKI KONGRES

Jyväskylä, Finska, 13-17 jun 2012

Tema: "Muzikoterapijski modeli, metodi i tehnike"

Rok za prijavu abstrakata 30. novembar 2011.

http://www.nmtc2012.fi