Tanatologija, viktimologija i savetovanje u žalosti

Štampa PDF

Program se sastoji iz tri nivoa obuke

G.O'Keeffee - My Last Door

Prvi nivo

Teorijske osnove tanatologije, viktomologije i terapije žalosti predstavlja serija od 10 tematskih radionica koje se odnose na specifične vrste gubitaka. Polaznici mogu pohađati radionice izolovano, u zavisnosti od sopstvenog interesa ili kao ceo ciklus, u slučaju pohađanja celokupnog programa tanatologije, viktimologije i terapije žalosti.

  • Ukupan broj časova teorijske obuke: 40
  • Pogledajte spisak radionica sa opisima i datumima.
G OKeeffe - In the Patio VIII

 

Drugi nivo obuke

Drugi nivo obuke obuhvata praktičnu primenu gore navedenih teorija u okviru supervizijski odvojenih metodoloških celina koje se odnose na specifične vrste gubitaka i specifičnosti terapijskog pristupa kod određenih kategorija ožalošćenih lica.

Teorijske osnove i uporedni rad na sebi kod polaznika dovodi do povećanja stabilnosti ličnosti, efikasnijeg interpersonalnog i socijalnog funkcionisanja.

Uslov za upis:

  • Završen I nivo obuke ili uporedo pohađanje I i II dela obuke.
  • svakodnevni rad/kontakt sa ožalošćenim licima;
  • završene osnovne akademske ili strukovne studije
G OKeeffe - Sky Above the Clouds

Treći nivo obuke

Kandidatima  koji imaju završen kompletan prvi i drugi nivo obuke, obezbeđuje se kontunuirana supervizija rada sa ožalošćenim licima u trajanju od 240 časova tokom četri godine. Kandidatima koji završe treći nivo obuke se obezbeđuje status supervizora za tanatologiju, viktomologiju i terapiju žalosti.

Uslov za upis:

  • Završen I i II nivo obuke
  • Vlasnici nacionalnog sertifikata iz muzikoterapije ili psihoterapije, ili odgovarajućeg ekvivalenta.