Naslovna Edukacija - bazični program Tanatologija, viktimologija i savetovanje u žalosti

Tanatologija, viktimologija i savetovanje u žalosti

Štampa PDF

Program iz tanatologije, viktimologije, i terapije žalosti predstavlja strukturisani teorijsko-iskustveni koncept u praktičnom radu sa ožalošćenim licima, umirućim osobama, kao i osobama koje su preživele traumu gubitka. G OKeeffe - Pelvis

Kome je program namenjen:

Psiholozima, psihoterapeutima, muzikoterapeutima, lekarima različitih specijalnosti, zdravstvenim radnicima i saradnicima različitih profila, socijalnim radnicima, pedagozima, defektolozima, osobama zaposlenim u savetodavnoj službi, osobama zaposlenim u školama i predškolskim ustanovama, teolozima, hraniteljskim porodicama i svim drugim licima koja su u svakodnevnom radu i kontaktu sa osobama koje su doživela gubitak ma koje vrste, hronično bolesnim, i umirućim osobama, osobama sa urođenom ili stečenom invalidnošću.

Cilj programa

Program je napravljen na osnovu savremenih svetskih programa za edukaciju i akreditaciju stručnjaka specijalizovanih u oblasti tanatologije, vikimologije i terapije žalosti.

Program polaznicima obezbeđuje rad na sebi, sticanje uvida u aktuelno psihičko funkcionisanje i obradu ličnih gubitaka, rano otkrivanje i prevenciju komplikovanih reakcija žalosti i sindroma izgaranja kod zaposlenih, povećanje efikasnosti u radu.

G OKeeffe - Black door with snow

Pogledajte opis i strukturu programa

Program obezbeđuje savremena teorijska znanja iz tanatologije, viktimologije i terapije žalosti, kao i superviziju praktične primene naučenog u svakodnevnoj praksi. Oblikovan je u formi radionica prilagođenih radu u velikoj grupi. koje se mogu pohađati izolovano ili u okviru kompletnog programa I i II nivoa.

Trajanje kompletne obuke je 10 meseci tokom jedne ili dve godine.

Pogledajte spisak radionica

Uslov za upis:

  • Završen I.i II. nivo obuke
  • Vlasnici nacionalnog sertifikata iz muzikoterapije ili psihoterapije, ili odgovarajućeg ekvivalenta.

Autor programa:

Dr sci med. Ranka Radulović,
psihijatar, psihoterapeut ECP, muzikoterapeut EMTC, supervizor UMTS.