Naslovna Edukacija - bazični program Muzikoterapija Muzikoterapija, opis i struktura programa

Muzikoterapija, opis i struktura programa

Štampa PDF

Teorijska obuka

Program četvorogodišnje edukacije iz muzikoterapije počinje teorijskim osnovama muzikoterapije i metodološkim osnovama muzikoterapijskih tehnika, kao i nizom bazičnih predmeta koji se odnose na oblast medicine, muzikologije, psihologije, psihoterapije, specijalne edukacije i rehabilitacije.Teorijska nastava se sluša tokom prve godine edukacije u trajanju 192 časa.

Savladavanje predviđenih teorijskih znanja se provereva usmenim i pismenim putem. Svi kandidati se obučavaju po istom programu bez obzira koja je njihova primarna profesija.

Kandidati ne moraju polagati određene teorijske oblasti ako su ih polagali tokom osnovnih ili specijalističkih studija.

F Hundertwasser - The Blob Grows in the Beloved Gardens 1975

Lični trening

Lični trening podrazumeva didaktičku analizu kandidata individualno i u grupi tehnikama muzikoterapije u cilju upoznavanja sopstvene strukure ličnosti i obrazaca ličnog funkcionisanja,  postizanja optimalnog psihološkog funkcionisanja, te  podsticanja ličnog razvoja u smislu povećanja adaptivnih kapaciteta, introspektivnosti, asocijativnosti, efikasnosti i  kreativnosti. Program podrazumeva najmanje 64 časa lične analize.

Trening muzičkih veština

Trening muzičkih veština je namenjen kandidatima koji ne sviraju ili hoće da unaprede svoje muzičke veštine; trening muzičkih veština se sprovodi pre upisa ili tokom prve godine; a cena ovog treninga nije uračunata u cenu programa edukacije iz muzikoterapije. 

Praktična obuka i supervizija

Praktičnu obuku realizuju kandidati koji su završili metodološke osnove iz određene muzikoterapijske tehnike i položili ispite iz odgovarajućih teorijskih oblasti.  

Tokom praktične obuke koja se odvija pod supervizijom, kandidati se obučavaju da primenjuju različite muzikoterapijske tehnike i metode kod dece, odraslih i starih, kod zdravih, ali i kod svih kategorija psihijatrijskih, neuroloških i psihosomatskih poremećaja, kao i lica sa razvojnim problemima i različitim vrstama invaliditeta.

Program je prilagođen individualnim potrebama i kapacitetima polaznika. Nastava se odvija osam semestara, šesnaest sedmica tokom jednog semestra, najmanje četri dvočasa nedeljno. 

Realizacijom predviđenog broja sati praktične nastave i supervizije tokom određene godine, kandidati dobijaju sertifikat o završenoj godini.