Naslovna Edukacija - bazični program

Edukacija - bazični strukovni programi

Štampa PDF
G Klimt - Tree of Life

Edukativni programi koji se spovode pod okriljem Hatorum doo polaznicima pružaju kompletnu edukaciju iz određenih oblasti., a strukturisani su od bazičnog nivoa do ekspertskih kurseva.

Bazični programi su napravljeni su prema normativima odgovarajućih strukovnih organizacija, a predstavljaju odgovarajući vid posle diplomskog obrazovanja. Sastoje se iz teorijske nastave, praktične nastave pod supervizijom i rada na sebi. Cilj ovih programa  je da se formira specijalizovani kadar profesionalnih muzikoterapeuta i savetnika u žalosti.

Programi edukacije su prilagođeni različitim nivoima predznanja polaznika, njihovim subjektivnim mogućnostima i objektivnim potrebama.

Programi