Naslovna Društveno angažovani programi Hatorumov program povećanja nataliteta

Hatorumov program povećanja nataliteta

Štampa PDF
Gustav Klimt - Cradle
Program povećanja nataliteta koji se sprovodi pod okriljem Hatorum doo za edukaciju i savetovanje iz Beograda podrazumeva sledeće:
 • prenatalna zaštita počinje pre začeća
 • muzikoterapijski edukativni program za trudnice  koje su pod stresom bilo koje vrste;
 • muzikoterapijski edukativni program u pripremi i realizaciji porođaja;
 • primena muzikoterapije u inkubatorima u cilju smanjenja stresa kod novorođenčadi;
 • učenje uspavanki i postnatalna adaptacija na novog člana porodice; 
 • namenski program za  novorođenčad i decu koja su imala intrauterinu, perinatalnu ili postnatalnu traumu
 • preabortivne konsultacije
 • terapija žalosti kod žena  koje su imale spontani ili namerni pobačaj; 
 • terapija žalosti kod rođenja mrtvog deteta; 
 • terapija žalosti u slučaju rođenja deteta sa posebnim potrebama
 • muzikoterapijski edukativno iskustveni program za  žene sa primarnim sterilitetom ( ove žene nemaju pronađen organski uzrok neplodnosti)
 • podrška parovima tokom veštačke oplodnje
 • muzikoterapijski edukativno iskustveni program za osobe sa poremećajima vezivanja
 • terapija žalosti nakon ljubavnog gubitka i razvoda
 • terapija žalosti za nerotkinje i neplodne parove
 • priprema za usvajanje za decu i usvojitelje
Pozivamo Vas da podržite našu akciju individualnom kupovinom i/ili  donacijom Hatorumovih članskih kartica kojima obezbeđujete realizaciju ovih programa i istinske promene u našoj sredini.