Naslovna Cenovnik

Cenovnik

Štampa PDF

Hatorum doo

ul. Gavrila Principa 48
11000 Beograd
Broj žiro računa: 355-1115951-36
PIB 105374756

Bazični programi
Vrsta usluge Cena u dinarima
Prijemni ispit 4000
Prijemni ispit iz muzičkih veština 3000
Teorijski dvočas u grupi 700
Individualna opservacija po času 2500
Grupna opservacija po času 1250
Individualna supervizija po času 4000
Grupna supervizija po času 1250
Završni ispit 13000

 

Članske kartice-paketi usluga
Vrsta usluge Cena u dinarima
Hatorum Personal Basic 16000
Hatorum Personal Silver 160000
Hatorum Personal Gold

320000

Hatorum Edu  Intro 13000
Hatorum Edu  Basic 120000
Hatorum Edu Silver 160000
Hatorum Edu Gold 620000
Hatorum Edu Structure 1 400000
Hatorum Edu Structure 2 250000
Hatorum Edu MP 250000
Hatorum Edu Special 240000
Hatorum Company Basic 156000
Hatorum Company Silver 1560000
Hatorum Company  Gold 3120000

 

Radionice
Naziv Broj časova Cena u dinarima
Strukovne individualne 1 3750
Strukovne grupne A 1 1250
Strukovne grupne B 2 1875
Namenske individualne A
1 6250
Namenske individualne B
1 4000
Namenske grupne A
1 1250
Namenske grupne B
2 2500

Specijalizovane usluge
Vrsta usluge Broj časova Cena u dinarima
Muzički online ispraćaj
1

12000

Pripreme prezentacije do sat vremena

25000

Individualni edukativni program / IEP

125000

IEP - praćenje
1

2500

Individualni razvojni program / IRP

125000

IRP - praćenje
1

2500

Priprema promotivnog materijala

125000

Priprema literature

40000

Priprema projekta malog obima /strukture istraživanja

125000

Praćenje projekta po danu

6250

Priprema zvučnog materijala za fizička lica

25000

Priprema zvučnog materijala za pravna lica

125000

Angažovanje eksperta 1

12500

Angažovanje internacionalnog eksperta 1

25000

Timsko mišljenje 1

25000

Edukacija/
supervizija za decu, đake i studente
1

2500

Edukacija/
supervizija za  pravna lica
1

12500

Edukacija/
supervizija za fizička lica
1

4000

Recenzija teksta do 10 str.

12500

Recenzija knjige do 300 str.

65000

Javno predavanje A

12500

Javno predavanje B

25000

Dodatak 1 - usluga van Hatoruma

1250

Dodatak 2 - usluga van Hatoruma

2500

Dodatak 3 - usluga van Hatorumavan BGD

12500

Dodatak 4 - usluga van Hatorumavan BGD

65000

Posebne pogodnosti za fizička lica:
Plaćanje bazičnih programa se može izvršiti u više mesečnih rata ili po času.

 

Za informacije o Hatorum članskim kartama pogledajte ovu stranu.