Štampa

REAKCIJE STRESA

Photo_1_The_New_York_TimesAutor: Prim. Dr sci med. Ranka Radulović Psihijatar, muzikoterapeut supervizor UMS, psihoterapeut ECP

Proglašavanje vanredog stanja zbog katastrofe globalnih razmera, kakva je pandemija virusa covid -19 virusa i mera zaštite života i zdravlja,  koje se moraju preduzeti, dovodi do reakcija stresa (1) kod stanovništva.

Psihološke i emocionalne reakcije na stres:

Kognitivni problemi

Ponašanje

Fizički:

Verovatno ste neke od ovih reakcija prepoznali kod sebe. Reakcije su normalne i svi ih osećaju. Što se budete bolje adaptirali, one će da se smanjuju.

Kada znamo da su preterane?

Preterane su ukoliko se javljaju simultano, velikog su intenziteta ili traju po ceo dan, pa Vas ometaju u svakodnevnom funkcionisanju u okviru kuće, funkcionisanju na poslu ili dovode da ne poštujete preporučene mere od strane države. U tom slučaju treba da se izolujete u okviru kuće, da ne slušate TV vesti ili da prestanete da dobijate infomacije on line u vezi sa epidemijom na nekoliko sati. Treba da se odmorite i radite individualne aktivnosti koje Vam inače pričinjavaju zadovoljstvo.

Ukoliko imate radnu obavezu, obavestite svog pretpostavljenog i potražite nekog da Vas zameni na nekoliko sati ili dana, ako je ikako moguće.

Ukoliko se reakcije stresa ne smanjuju tokom vremena, ili se jave drugi simptomi, molim Vas da TELEFONOM ili ON LINE potražite psihološku podršku, ili se javite psihijatru da se koriguje terapija (za one koji se leče ili su ranije lečeni).

Svi licencirani da pružaju psihošku podršku i druge intervencije u domenu mentalnog zdravlja treba da imaju redovnu superviziju.

Kandidati u edukaciji iz psihoterapije i muzikoterapije, kao i drugi volonteri koji su se javili za psihološku podršku prethodno treba da prođu trijažu od nadležnih supervizora da bi se utvrdilo da li su dobro adaptirani i funkcionalni za davanje podrške.

Ostajte zdravo! Ne izlazite iz kuće!

Literatura:

(1) DeWolfe, D. J. (2000). Training Manual for Mentaal Health and Human Service Workers in Major Disasders, Secod Edition. Federal EmergencyManagement Agency, Washington, DC.Substance Abuse and Mental health Services Adminitration (DHHS/PHS), Rockville MD.Centar for Mental Health Service http://www.mentalhealth.org.

Beograd, 24. mart 2020.