Naslovna Blog
Blog


Štampa PDF

ZA OŽALOŠĆENE

151994827_10224924231431809_6847819372995091934_nDragi prijatelji, vidim da od juče mnogo nas javno žali za gubitkom našeg rođenog, Đorđa Balaševića, čija je smrt ujedinila ceo region i povezala sve koji su odrastali i starili uz njegovu muziku, gdegod da su. Ako je već morao da umre, "sreća" da je umro u petak, pa oni koji plaču ceo dan imaju vremena da se presaberu do ponedeljka.

Opširnije...
 
Štampa PDF

ŽALOST I ZLOUPOTREBA.

152560711_10224935642237072_4135987176980321494_nDragi prijatelji

Do kada će televizija i pojedinci zloupotrebljavati smrt, u aktuelnom slučaju, mrtvog Balaševića?

Na žalost i sama sam jutros učestvovala u tome na jednoj privatnoj TV, gde sam otišla da lično kažem i objasnim zašto je važno da narod nađe meru u kolektivnom žalovanju i da treba da se zaustave sa javnim okupljanjima, jer je sahrana bila juče i treba da radimo i živimo normalno.

Na žalost, bilo je mnogo gostiju, još više reklama, a intervju bio tako osmišljen da su me pitali sasvim nešto drugo u direktnom programu, pa sada ponovo moram da se izjašnjavam javno, preko FB.

Ne zamerite ako sam i ja preterala sa ovom temom, ali imam profesionalnu i ličnu obavezu da ovom ostane napisano i bar na FB jasno, s moje strane.

Opširnije...
 
Štampa PDF

PSIHOEDUKACIJA - SMERNICE ZA PREZIVLJAVANJE I ODRZAVANJE (MENTALNOG) ZDRAVLJA

107397053_10223070005677324_7727967187306008375_n1. Pandemija nosi razne gubitke. Zdravlja, života, slobode, planova, novca, posla, vremena, prijatelja, ideja, poverenja, životnog stila itd. Neki gubici su trajni, a neki su privremeni. Svaki od njih treba da se odžali posebno. Napravite listu sopstvenih gubitaka. Privremenih i trajnih.

2. U procesu žalovanja u odnosu na svaki od gubitaka postoje četri faze. Prva faza je faza soka, ukocenosti, neverice, negacije i bespomoćnosti; druga faza ljutnje i besa koji se smenjuju sa plakanjem, čežnjom za prošlim vremenom i (samo)optuživanjem; treća faza je faza dezorganizacije i četvrta faza je faza reorganizacije. To su normalne faze kroz koje svi prolazimo. Ukoliko postignete fazu reorganizacije u odnosu na konkretni gubitak, imate više šansi da ostanete zdravi , idete dalje i realizujete svoje kapacitete. Ove faze nisu oštro odeljene. Nekada vas neka izjava, odluka, događaj ili situacija može vratiti u ranije faze, To je normalno. Važno je da to prepoznate i ne ostanete u tom stanju dugo, nego da učinite sve da ponovo idete dalje u pravcu reorganizacije i da se prilagodite na život sa gubitkom.

3. Sve osobe, bez obzira na godine, školsku spremu, funkciju i posao koji obavljaju, autoritet koji imaju, ili zemlju u kojoj žive, prolaze kroz iste faze. Njihove izjave, postupci i odluke, dobre ili loše, proizilaze iz faze u kojoj se nalaze u tom trenutku.

Opširnije...
 
Štampa PDF

UPUTSTVO ZA PRIJAVLJIVANJE ZA HATORUMOV GRUPNI MUZIČKI
ON LINE ISPRAĆAJ PREMINULIH TOKOM PANDEMIJE COVID-19

Photo_6_Lesley_OldakerAutor: Prim. dr sci med. Ranka Radulović

1. Prijavu preminulog za Hatorumov muzički ispraćaj on line može poslati bilo koja punoletna osoba uz svoju skeniranu ličnu kartu;
uz prijavu treba dostaviti datum i mesto rođenja pokojnika, zanimanje i uzrok smrti. Prijava se šalje na meil
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

2. Uz prijavu je potrebno dostaviti sledeću dokumentaciju: skeniranu umrlicu ili potpisan informisani pristanak od bračnog druga, punoletnog deteta, staratelja preminulog, direktora ustanove u kojoj je zaposlen ili pretpostavljenog u slučaju vojske i policije (svojstvo sa pokojnikom mora biti dokumentovano).

Opširnije...
 
Štampa PDF

SMRT I PANDEMIJA COVID-19

Naučimo da žalujemo u hodu

Autor: Prim. dr sci med. Ranka RadulovićPhoto_5_Geoff_Mcfetridge

psihijatar, muzikoterapeut, supervizor UMTS, psihoterapeut ECP

Dragi prijatelji,

Svedoci smo da broj smrtnih slučajeva zbog infekcije virusom covid-19 svakoga dana raste. Nekada članovi porodice i prijatelji imaju par sati, dana ili nedelja da se pripreme za fatalan ishod ukoliko je osoba u teškom stanju. Često se dešava da nas, zbog skokovite i nagle prirode ove bolesti, smrt bližnjeg, poznanika ili infomacija o smrti nepoznate osobe sa kojom možemo da se identifikujemo, iznenadi i dočeka nespremnim.

Fazna teorija žalosti Colina Parkesa govori o fazama koje prolazimo u adaptaciji na gubitak.

Prva faza je faza šoka, negacije i bespomoćnosti.

Sledi druga faza: faza plača, čežnje, besa, ljutnje, optuživanja i samooptuživanja.

Opširnije...
 
Štampa PDF

MUZIKA I PANDEMIJA

Photo_4_Thomas_FuchsAutor Prim dr sci med Ranka Radulović
Psihijatar, muzikoterapeut supervisor UMTS, psihoterapeut ECP

Poznato je da su se tokom pandemija, od početka ljudske istorije, angažovali poznati pesnici i pevači, pevale himne i pesme podrške, išle procesije, a muzika se koristila za ohrabrenje, podsticanje, saosećanje i ispoljavanje solidarnosti.

Danas, kada je pandemija deo i naših života, vidimo kako pojedinci i grupe, amateri i profesionalci, stoje i pevaju na balkonima, stavljaju svoja individualna ili grupna muzička izvođenja na You tube i društvene mreže.

Klinički je dokazano da muzika deluje na pojedinca i grupe ljudi kao fizički, biološki, psihološki i sociološki agens. Muzika preko vegetativnog nervnog sistema utiče na naše vitalne funkcije, srčanu frekvenciju, krvni pritisak, frekvenciju disanja, mikrocirkulaciju i mišićni tonus.

Opširnije...
 
Štampa PDF

NIJE DOVOLJNO DA NE IZLAZITE IZ KUĆE I POŠTUJETE PREPORUČENE MERE ZAŠTITE

- TO JE MINIMUM KOJI MOŽETE DA URADITE

Autor: Prim. dr sci med. Ranka RadulovićPhoto_3_Dan_Bejar

Psihijatar, muzikoterapeut, supervizor UMTS, psihoterapeut ECP

Nadam se da ste izašli iz prve faze - faze šoka, bespomoćnosti i negacije i da ste malo bolje ili mnogo bolje adaptirani u kontrolisanju straha i ankioznosti koji su, ukoliko su malog do srednjeg intenziteta, pokretači naših mehanizama odbrane i nagona za preživljavanjem.

U trenutku kada pandemija covida-19 sve više uzima maha i ide ka svom vrhuncu, želim da verujem  da  ste  postavili  održavanje  telesnog,  psihičkog  i  duhovnog  zdravlja  kao  svoj  lični, porodični i kolektivni prioritet, a to znači uspostavljanje i odražavanje telesne, duševne i duhovne ravnoteže, redovno dopremanje, spremanje i uzimanje hrane, redovno spavanje i vežbanje, kao i obavljanje radnih aktivnosti van kuće ili u kući.

Normalno  je  da  ste  ispunjeni  čežnjom  za  prošlim  vremenima,  da  ste  tužni  i  ljuti,  jer  su  to normalne reakcije u drugoj fazi procesa adaptacije na pandemiju i na sve gubitke koje nam je ona donela.

Opširnije...
 
Štampa PDF

PSIHOEDUKACIJA - RECEPT ZA PREŽIVLJAVANJE

Autor: Prim. dr sci med. Ranka RadulovićPhoto_2

psihijatar, muzikoterapeut supervizor UMTS, psihoterapeut ECP

Dragi prijatelji!

Godinama radim sa ožalošćenim osobama i pomažem im da se adaptiraju na gubitak.

Mi smo u ratu. Svi smo vojnici.

Verujem da će Vam ove infomacije pomoći da prevaziđete osećanje bespomoćnosti, mobilišete svoje snage, bolje kontrolišete anksioznost i pomognete sebi i svojim najbližim, a time i svima drugima.

Pandemija corona-19 virusa je donela gubitak slobode, života, fizičkog kontakta, posla, planova, novca, navika, iluzija i niz sekundarnih gubitaka koji su povezani sa ovim gubicima i koji se sada dešavaju svima nama.

Prema faznoj teoriji žalosti (Parkes, 1974.) u adaptaciji na bilo koji gubitak prolazimo sledeće faze:

1. faza negacije, bespomoćnosti i ukočenosti

2. faza ljutnje, besa, plakanja, čežnje za prošlim vremenom i (samo)optuživanja

3. faza dezorganizacije

4. faza reorganizacije.

Opširnije...
 
Štampa PDF

REAKCIJE STRESA

Photo_1_The_New_York_TimesAutor: Prim. Dr sci med. Ranka Radulović Psihijatar, muzikoterapeut supervizor UMS, psihoterapeut ECP

Proglašavanje vanredog stanja zbog katastrofe globalnih razmera, kakva je pandemija virusa covid -19 virusa i mera zaštite života i zdravlja,  koje se moraju preduzeti, dovodi do reakcija stresa (1) kod stanovništva.

Psihološke i emocionalne reakcije na stres:

  • - Osećanje herojstva, neranjivosti, euforije; poricanje;
  • - anksioznost i strah; zabrinutost za sigurnost sebe i drugih;
  • - ljutnja; iritabilnost, nemir;
  • - tuga, žalost, depresija, neraspoloženje, uznemirenje;
  • - krivica ili krivica preživelih; osećanje preplavljenosti beznadežnosti;
  • - osećanje izolovanosti, izgubljenosti i napuštenosti;
  • - apatija; identifikacija sa preživelim.
Opširnije...