Projekti

El. pošta Štampa PDF

Hatorum sarađuje sa pojedincima, preduzećima, istraživačkim centrima, zdravstvenim ustanovama, školama i predškolskim ustanovama, ustanovama socijalnog staranja, nevladinim oganizacijama, i poziva druge zainteresovane ustanove i pojedince da podrže razvoj, istraživanje ili implementaciju muzikoterapije u svojoj sredini.

U toku je prikupljanje donacija za projekat "Primena muzikoterapije u ustanovama socijalne zaštite" za koji smo dobili formalnu podršku Ministarstva za rad i socijalnu politiku Srbije i Sekreterijata za socijalnu zaštitu Beograda.

Realizacija ovog projekta će omogućiti da u sledeće tri godine u tri ustanove socijalne zaštite budu formirani kabineti za muzikoterapiju u kojima će štićenici tih ustanova dobijati muzikoterapijsku uslugu svakodnevno, od strane  školovanih muzikoterapeuta.

 

Projekti Hatorum sarađuje sa pojedincima, preduzećima, istraživačkim centrima, zdravstvenim ustanovama, školama i predškolskim ustanovama, ustanovama socijalnog staranja, nevladinim oganizacijama, i poziva druge zainteresovane ustanove i pojedince da podrže razvoj, istraživanje ili implementaciju muzikoterapije u svojoj sredini.