Hatorum preporučuje

ponedeljak, 22 jun 2009 21:56 Ranka Radulovic
Štampa

 

Članska karte Hatorum - pravi način da brinete o sebi i drugima

Postanite član našeg centra - učinite ekskluzivno dostupnim

 Članske karte Hatorum

Saznajte više

 

Smanjimo sindrom izgaranja

Hatorumov psihoedukativni antistres vikend - novi koncept wellnessa

Amjad Rasmi

Saznajte više

 

Hatorumov program povećanja nataliteta

Gustav Klimt - Cradle 

Saznajte više

 

Postavljajući temelje muzikoterapiji u našoj sredini i visokim standardima u umetnosti, edukaciji i rehabilitaciji Hatorum doo preporučuje instrumente, knjige, časopise, igračke, nastavna sredstva, događaje.