Naslovna Aktuelnosti
Aktuelnosti

Prim. dr sci med. Ranka Radulović je u ime Hatoruma primila zahalnicu od Ministarstva za inovacije Republike Srbije za angažovanje tokom pandemije Covid .19.

El. pošta Štampa PDF

Nenad_Popovic_dodeljuje_plakete_za_projekat_BudITheroj_u_Palati_Srbija_0097Radujemo se što su psihoedukativni i muzikoterapijski on line programi čiji je autor Prim. dr sci med. Ranka Radulović bili korisni i pomagali u kritnoj situaciji pojedincima i široj društvenoj zajednici.

Opširnije...
 

Volontiranje - Socijalni program

El. pošta Štampa PDF
Kandidati u edukaciji iz muzikoterapije volontiraju tj. besplatno sprovode usluge za socialno ugroženu populaciju.
 

Hatorum preporučuje

El. pošta Štampa PDF

 

Članska karte Hatorum - pravi način da brinete o sebi i drugima

Postanite član našeg centra - učinite ekskluzivno dostupnim

 Članske karte Hatorum

Saznajte više

 

Smanjimo sindrom izgaranja

Hatorumov psihoedukativni antistres vikend - novi koncept wellnessa

Amjad Rasmi

Saznajte više

 

Hatorumov program povećanja nataliteta

Gustav Klimt - Cradle 

Saznajte više

 

Postavljajući temelje muzikoterapiji u našoj sredini i visokim standardima u umetnosti, edukaciji i rehabilitaciji Hatorum doo preporučuje instrumente, knjige, časopise, igračke, nastavna sredstva, događaje.

  • Instrumenti
  • Igračke
  • Nastavna sredstva
  • Knjige
  • Časopisi
  • Stručni sastanci/kongresi
  • Predavanja
  • Događaji
 

Projekti

El. pošta Štampa PDF

Hatorum sarađuje sa pojedincima, preduzećima, istraživačkim centrima, zdravstvenim ustanovama, školama i predškolskim ustanovama, ustanovama socijalnog staranja, nevladinim oganizacijama, i poziva druge zainteresovane ustanove i pojedince da podrže razvoj, istraživanje ili implementaciju muzikoterapije u svojoj sredini.

U toku je prikupljanje donacija za projekat "Primena muzikoterapije u ustanovama socijalne zaštite" za koji smo dobili formalnu podršku Ministarstva za rad i socijalnu politiku Srbije i Sekreterijata za socijalnu zaštitu Beograda.

Realizacija ovog projekta će omogućiti da u sledeće tri godine u tri ustanove socijalne zaštite budu formirani kabineti za muzikoterapiju u kojima će štićenici tih ustanova dobijati muzikoterapijsku uslugu svakodnevno, od strane  školovanih muzikoterapeuta.

 

Projekti Hatorum sarađuje sa pojedincima, preduzećima, istraživačkim centrima, zdravstvenim ustanovama, školama i predškolskim ustanovama, ustanovama socijalnog staranja, nevladinim oganizacijama, i poziva druge zainteresovane ustanove i pojedince da podrže razvoj, istraživanje ili implementaciju muzikoterapije u svojoj sredini.
 

Javna predavanja

El. pošta Štampa PDF
Hatorum doo za edukaciju i savetovanje u saradnji sa Udruženjem muzikoterapeuta Srbije i Studentskim kulturnim centrom u Beogradu, jednom mesečno, četvrtog utorka u mesecu, održava otvorena predavanja za građanstvo, ul. Kralja Milana 48, mala sala, u 18h.

 

Spisak tema za javna predavanja UMTS u 2013.


Mesec februar: (26.02. 2013.)

Naziv teme: ULOGA MUZIKOTERAPEUTA U MUZIČKOJ ŠKOLI

Predavač: Ira Bukumirović, dipl. muzičar FMU, kandidat za muzikoterapeuta UMTS


Mesec mart: (26.03. 2013.)

Naziv teme: TELO I MUZIKA

Predavač: Milijana Majstorović Kožul, dipl. defektolog, muzikoterapeut UMTS


Mesec april: (23.04. 2013.)

Naziv teme: KOMPONOVANJE STAROSTI

Predavač: Tomislav Sedmak, neuropsihijatar, psihoterapeut


Mesec maj: (28.05.2013.)

Naziv tema: GUBITAK U ŽIVOTU I DELU IGORA STRAVINSKOG

Predavač: Petra Stojković, dipl. muzički pedagog, muzikoterapeut UMTS


Mesec juni: (25. 06. 2013.)

Naziv teme: AMBIJENTALNA MUZIKA

Predavač: Snežana Olušli, dipl. defektolog, kandidat za muzikoterapeuta UMTS 


Mesec septembar: (24. 09. 2013.)

Naziv teme: IZVEŠTAJ SA IX EVROPSKOG KONGRRESA MUZIKOTERAPEUTA

Predavač: Ranka Radulović, psihijatar, muzikoterapeut supervizor UMTS


Mesec oktobar: (22.10.2013.)

Naziv teme: MUZIKA I MOBILNI TELEFONI

Predavač: Damjana Njegić, dipl. muzikolog, kandidat za muzikoterapeuta UMTS 


Mesec novembar: (26. 11. 2013.)

Naziv teme: MUZIKOTERAPIJA I MITOLOGIJA

Predavač: Andrijana Dučak, dipl. muzičar FMU, kandidat u edukaciji UMTS


Mesec decembar: (24.12. 2013.)

Okrugli sto: MUZIKOTERAPIJA: RETROSPEKTIVA I PERSPEKTIVA

Učesnici: Članovi Udruženja muzikoterapeuta Srbije i gosti

Moderator: Ranka Radulović supervizor UMTS EMTR