Spisak radionica

Štampa PDF

RADIONICE IZ TANATOLOGIJE, VIKTIMOOGIJE I SAVETOVANJA U ŽALOSTI

Trener: Prim. dr sci med. Ranka Radulovic
Psihijatar, psihoterapeut ECP, muzikoterapeut supervizor UMTS EMTR 

Tematske celine:

 • 1. Bazična radionica - šta treba da znate o žalosti?

  K Malewitch - Black_circle

  Bazična radionica iz tanatologije, viktomologije i terapije žalosti polaznike obučava kako da adekvatno pristupe ožalošćenm licima, da razlikuju žalost, tugu i depresiju, sagledaju kulturološke razlike u ispoljavanju žalosti, kao i da prepoznaju razlike u manifestacijama žalosti u odnosu na dob i pol. Tokom bazične radionice, polaznici nauče da razlikuju normalne od komplikovanih reakcija žalosti, upoznaju se sa savremenim teorijskim pristupima tanatologiji, viktimologiji i terapiji žalosti,  kao i sa ranom detekcijom komplikovanih reakcija žalosti.

 • 2. Komplikovane reakcije žalosti

  P Picasso - Femme aux Bras Croises

  Ova radionica daje definiciju komplikovanih reakcija žalosti koje odstupaju od normalnog procesa žaljenja i koje kasnije mogu rezultirati nastankom psihijatrijskog ili psihosomatskog obolenja; tokom radionice se razmatra  niz okolnosti koje mogu dovesti do komplikovane reakcije žalosti i polaznici uče intervencije koje u tim slučajevima trebaju primeniti.

 • 3. Žalost i smrt zbog bolesti ili starosti

  Picasso - The-Visit(Two-Sisters)

  Radionica u kojoj se razmatra žalost nakon smrti deteta, partnera ili druge bliske osobe zbog bolesti ili starosti. Polaznicima se ukazuje na specfičnosti procesa žaljenja u slučaju konačnog gubitka bliske osobe, kod anticipacije gubitka bliske osobe, kao i rad sa umirućim osobama.

 • 4. Žalost i iznenadna smrt

  Klimth - Death and Life

  Ova radionica razmatra žalost u slučaju iznenadne smrti bliske osobe – ukazuje na specfičnosti procesa žaljenja u slučajevima gubitka deteta, partnera ili druge bliske osobe zbog samoubistva, ubistva i u slučaju saobraćajne nesreće, druge nesreće ili prirodne katastrofe.

 • 5. Deca u žalosti

  Amedeo Modigliani - Portrait of Jacob and Bertha Lipszyc

  Cilj radionice je da polaznici prepoznaju manifestacije žalosti kod dece od najranijeg uzrasta: novorođenčadi, odojčadi, male dece, dece u predškolskom, školskom uzrastu i adolescenciji, kao i kod dece sa posebnim potrebama. Polaznici radionice nauče da na adekvatane načine pristupaju detetu u stanju žalosti, razlikuju normalne reakcije od komplikovanih reakcija žalosti, te na taj način preveniraju kasniji nastanak poremećaja.

 • 6. Žalost i rat

  Picasso - Massacre in Korea

  Ova radionica razmatra karakteristike žalosti u slučaju rata i masovnih stradanja. Posebno se razmatraju gubici i žalost kod ratnih veterana, preživelih logoraša i izbeglih lica. Za neke rat nikada nije završen. Komplikovane reakcije žalosti ih ometaju da se optimalno adaptiraju u miru.  

 • 7. Trudnoća i žalost

  Amedeo Modigliani - Woman with red hair

  Tokom ove radionice polaznici dobijaju osnovne informacije iz prenatalne psihologije.  Radionica ukazuje na značaj gubitaka pre trudnoće, tokom trudnoće i porođaja, kao i na žalost nakon abortusa i rođenja mrtvorođenog deteta. Posebno se razmatra uloga prenatalnih gubitaka u kasnijem psihodinamskom razvoju pojedinca, kao i  specifičnosti žalosti u slučajevima primarnog ili sekundarnog steriliteta.  Radionica je namenjena nerotkinjama, majkama i budućim majkama.

 • 8. Invalidnost i žalost

  Vincent van Gogh - Vestibule of the Asylum

  Ova radionica se odnosi na rad sa osobama koje imaju urođeni ili stečeni invaliditet, hronično obolelim osobama, kao i osobama koje su izgubile organ/deo tela, funkciju ili su doživele narušavanje fizičkog izgleda. Polaznici tokom radionice razmatraju specifičnosti žalosti i dinamiku porodica sa invalidnim članom. Ova radionica daje osnove iz psihodinamike invalidnosti i predstavlja bazičnu kariku u procesu rehabilitacije.

 • 9. Žalost i maligne bolesti

  Picasso - Bullfight III Picador

  Radionica daje osnovne informacije iz psihoonkologije, pa tako polaznici nauče pristup obolelom od raka i njegovoj porodici u različitim fazama bolesti, od sumnje na dijagnozu, tokom dijagnostičkih i terapijskih procedura, od faze remisije, preko faza relapsa bolesti, pa sve do finalne faze bolesti. Tokom radionice se govori o psihološkim potrebama i funkcionisanju "preživelih" više godina nakon postavljanja dijagnoze. Radionica ukazuje na značaj poznavanja psihodinamskog značenje bolesti kod obolelog, što je preduslov za optimalan pristup i tok lečenja. Posebno se poklanja pažnja psihološkim potrebama osoblja koje je zaposleno na onkološkim odelenjima i odelenjima za palijativnu negu.

 • 10. Žalost i životne okolnosti

  Edvard Munch - The Dance of Life

  Ova radonica razmatra specifičnosi žalosti i intervencije u slučaju određenih životnih okolnosti: razvoda, gubitka posla, imovine, ideje ili države, gubitka samopoštovanja, u slučaju izdaje, svađe, preselenja ili razdvajanja.

  Ove okolnosti svakodnevno srećemo u sopstvenom životu i radu.  Postoje pojedinci koji se nikada ne oporave od takvih životnih događaja.