Muzikoterapija

Štampa PDF

Šta je muzikoterapija?

Muzikoterapija predstavlja skup tehnika i metoda  koje koriste zvuk koji može i ne mora biti muzika, a koje se primenjuju od začeća do duboke starosti, u dijagnostici, terapiji, prevenciji, palijativnoj nezi, specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji, ali i kod zdravih osoba, dece i odraslih, u cilju podsticanja telesnog zdravlja, duševnog i duhovnog razvoja.

Muzikoterapiju primenjuje školovani muzikoterapeut, registrovan od strane strukovne organizacije,  Udruženja muzikoterapeuta Srbije.

Muzikoterapiju primenjuje na osnovu jasnih indikacija, individualno i u grupi.

Muzikoterapeut primenjuje različite muzikoterapijske metode I tehnike koje su prepoznate u svetu I kod nas, efekte primene muzikoterapije prati tokom vremena, a rezultate prezentuje na stručnim sastancima I objavljuje u stručnim časopisima.  Muzikoterapija se primenjuje u bolničkim i van bolničkim uslovima, u ustanovama socijalne zaštite, školskim , predškolskim ustanovama i savetovalištima  u okviru muzikoterapije društvene zajednice tzv. “Comminity Music Therapy”.

Hatorum je prvi edukativni centar I savetovalište iz muzikoterapije  našoj zemlji.

K Radenkovic - Muzika

Uslovi za upis:

  • završene osnovne akademske ili strukovne studije ili poslednja godina studija
  • prethodna muzička edukacija za kandidate koji nisu profesionalni muzičari;
  • psihološka podobnost za ovakvu vrstu školovanja
  • znanje srpskog jezika

Program četvorogodišnje edukacije iz muzikoterapije koju organizuje Hatorum doo je jedini program ovakve vrste na teritoriji Srbije.

Program je napravljen na osnovu Pravilnika edukacije iz muzikoterapije Udruženja muzikoterapeuta Srbije.

Program edukacije iz muzikoterapije podrazumeva tačno određen broj sati teorijske obuke, praktične nastave pod supervizijom i ličnu analizu kandidata.

Nakon četri godine i realizacijom svih predviđenih obaveza kandidat polaže završni ispit pred komisijom od tri člana, nakon čega se upisuje u registar punopravnih muzikoterapeuta UMTS www.muzikoterapija.rs.


Naučena znanja kandidati mogu primeniti u svakodnevnom radu u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite, školskim i predškolskim ustanovama, specijalnim školama, savetovalištima.

Pogledajte opis i strukturu programa

Ukupno trajanje programa: osam semestara
Rok za prijavu:                  30. juni za septembarski upis
15. decembar za februarski upis

Autor programa:

Prim. dr sci med. Ranka Radulović,
psihijatar, psihoterapeut ECP, muzikoterapeut EMTR, supervizor UMTS